Galeria Piekary, CK Zamek, Dziedziniec Różany, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań
Wernisaż w piątek 4 października o godz. 19:00, wystawa czynna do 15 listopada 2013

Piekary-Awasilewski-960

Najnowszy projekt multimedialny tego artysty powstał dzięki możliwościom, jakie daje nowoczesna technologia, nie tylko w zakresie techniki prac prezentowanych na wystawie.
Andrzej Wasilewski za pomocą nowych technologii stworzył instalację wykorzystującą dane statystyczne jako parametry abstrakcyjnych form układających się w dekoracyjne
kielichy tytułowych kwiatów, które wygenerowane przez specjalnie napisany program komputerowy pojawiają się jako projekcje na ścianach galerii. Wielość owych danych
statystycznych, ich matematyczna forma, nieustannie docierając kanałami informacyjnymi, buduje wizerunek współczesnego świata. Kielichy kwiatów, powstające z linii
utworzonych z przeplatających się danych statystycznych, generuje na bieżąco program komputerowy. Czerpane na żywo (online) dane z Internetu rysują wykresy,
nieustannie zmieniające się, tak jak zamykające i otwierające się kwiaty bez przerwy pulsując i pęczniejąc. Budzące nieufność dane statystyczne, przybierające zwykle formę
niezrozumiałych wykresów, są zmienione przez artystę w estetycznie pociągającą, ale i chorobliwie fascynującą formę Kwiatów zła, ich animowane obrazy wypełniają
pomieszczenie galerii. Przestrzenna instalacja kinetyczna zbudowana ze sztucznych kwiatów, również podłączona do Internetu, tworzy światłocieniową grę na ścianach
niczym teatr cieni. Ekspozycję uzupełnia pięć lightboxów z formami kwiatowymi, układającymi się w dwuznaczne przedstawienia niczym martwa natura na obrazach Giuseppe
Arcimboldo. Stworzony dla widzów spektakl, mamiąc ich nieustannie pojawiającymi się obrazami rozkwitających pąków, odsłania jednocześnie niebezpieczeństwo tkwiące
w medialnym przekazie, w którym uczestniczą oni na co dzień. Najnowszy projekt Andrzeja Wasilewskiego ma na celu zwrócenie uwagi widzów na to, w jaki sposób kreowana
jest ich zewnętrzność, jak płynna i zmienna jest ich tożsamość, którą oprócz nich samych, tworzy zewnętrzna rzeczywistość opanowana przez media. Podążając za myślą
Baudrillarda nasuwa się wniosek, iż media, a w dalszej konsekwencji symulakra, całkowicie opanowały i zdeterminowały nasz świat, wyposażając nas w kody i modele, którymi
się posługujemy, w ostateczności stając się biernym odbiorcą rzeczywistości. Artysta zestawiając wyrafinowaną formę stechnologizowanego obiektu z krytyczną, acz subiektywną
treścią, ujawnia złowieszcze oblicze fascynujących współczesnego człowieka mediów, które kreują rzeczywistość. Konstruowane instalacje nasuwają skojarzenia z futurystyczną
aparaturą. W relacji z obiektami Andrzeja Wasilewskiego, odbiorca wciągany jest w szum masowej kultury, który poddawany jest krytyce i dekonstrukcji. Technologiczna forma
w połączeniu ze złowieszczym przekazem wizualnym tworzy koszmarną hybrydę, która zatraca zmysł uległości wobec istoty ludzkiej. Wybór medium multimedialnego, będącego
jednym ze znaków nowoczesności, odwołuje się do intymnego doświadczenia odbiorców, dla których stało się ono częścią życia. Dzięki skupieniu uwagi widza na medium
przekazu artystycznego i ujawnienie jego roli w kształtowaniu i kierowaniu odbiorem, instalacja wywołuje pytanie o formy kształtowania postawy aktywnego uczestniczenia
w kulturze, ale i niebezpiecznej manipulacji.
Po wystawie zostanie wydany katalog z tekstem Jarosława Lubiaka.

Andrzej Wasilewski (ur. 1975) - Ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 2000 roku. Mieszka w Poznaniu. Pracuje na Akademii Sztuki w Szczecinie.
W zakresie zainteresowań artystycznych Andrzej Wasilewski porusza się w obszarze: filmu, wideo, animacji, obiektu, instalacji, dźwięku, elektroniki oraz malarstwa.
Cechą charakterystyczną sztuki Wasilewskiego jest technologiczna forma (instalacje złożone z kabli, monitorów, wyświetlaczy i mechanizmów), przekazująca treści
o humanistycznym i moralizatorskim wydźwięku (politycznym, społecznym, ekologicznym, katastroficznym). Jednym z najważniejszych wyróżników twórczości Andrzeja
Wasilewskiego jest krytyka i dekonstrukcja kultury masowej. Ta krytyka współczesnej rzeczywistości związana jest u artysty z wielowątkową i wielokierunkową percepcją
otaczającego świata, dążącą do autonomiczności i samodzielności postrzegania. […] Więcej informacji o autorze i pracach na jego stronie internetowej.