Wystawa satelita w ramach festiwalu Warsaw Photo Days
Galeria Obok ZPAF, Plac Zamkowy 8, Warszawa
Wernisaż w sobotę 5 października, o godz. 18:00, wystawa czynna do 6 listopada 2013
Kuratorka: Anna Wolska

OCZYBOGA_georgiaKrawiec-960

Impulsem wyjściowym do projektu było doświadczenie Arystotelesa, który w IV. wieku p.n.e. zaobserwował zjawisko projekcji obrazu w zaciemnionej liśćmi platana przestrzeni.
Pierwsza camera obscura z projektu „Oczy Boga“ została uszyta właśnie z liści platana. Tetraeder, czterościan foremny, stożek o ścianach w formie trójkąta równobocznego,
jako najprostsza bryła geometryczna tworzy idealną formę  przestrzennych „Oczy Boga“. Oczu boskiej opatrzności, ale też oczu wszechobecnego obserwatora.
Camery obscury eksponowane w ramach projektu zaopatrzone są w otwory, które pozwalają na nieustanną obserwację otoczenia. Są rejestratorem wszystkich procesów
odbywających się w ich pomieszczeniu. Główną rolę odgrywa tu nie tyle sam realnie widoczny obraz, co świadomość powstawania obrazu. Tym samym w centrum uwagi
nie stoi zarejestrowany świat, lecz sam proces rejestracji. Niezależnie od tego aparaty wyłożone są materiałem światłoczułym i rzeczywiście naświetlają obraz.
W bezpośrednim kontakcie z nimi odbiorca jest motywowany do „patrzenia otworem”. Widz - osaczony przez dziesięć „boskich oczu” - ma  świadomość,
że jego wizerunek jest rejestrowany, że role pomiędzy wystawionym obiektem, a odbiorcą są odwrócone: to widz staje się obiektem.
Poza bezpośrednim doświadczeniem z aparatem otworkowym jako obiektem ekspozycyjnym, na miejscu są tutaj także analogie pomiędzy obserwacją widza przez użyte
w projekcie „Oczy Boga“ z wszechobecnym współczesnym monitoringiem jednostki w przestrzeni miejskiej i w świecie wirtualnym – począwszy od rejestracji danych
na portalach społecznościowych typu Facebook, po elektroniczną inwigilację i przechwytywanie danych przez tajne organizacje takie jak NSA. W ten sposób „Oczy Boga“
pokazują naszą bezradność i bezbronność w stosunku do masowych środków kontroli jednostki i społeczeństwa.

Więcej o autorce i jej twórczości na autorskiej stronie: www.georgiaKrawiec.net