Kongres Kraków, 9 października - 9 grudnia 2013
Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ, Instytut Historii Sztuk UJ
Patronat honorowy: Wicemininister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska,
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Kongres_Kraków-460

Do pierwszych dni  grudnia trwać będzie unikalny mariaż kultury z nauką
- dwa miesiące wystaw, warsztatów, spotkań, wykładów i konferencji
zebranych pod szyldem Kongresu.
Kongres Kraków to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce.
Na program główny składają się liczne spotkania z krytykami,
designerami czy kuratorami, także  czterodniowy
Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki
oraz sesja Open Access i Cyfrowa Humanistyka.
Japońskie lalki i Piękne Madonny, śląski barok czy afrykańska fotografia?
Rozpoczynająca się 10 października na Wawelu konferencja
pod patronatem Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
to kompleksowy przegląd badań najwybitniejszych młodych historyków sztuki.

Open Access i Cyfrowa Humanistyka (11 października) oraz warsztaty
Otwartość w publicznych instytucjach kultury (10 października) skierowane
są głównie do przedstawicieli jednostek akademickich oraz instytucji kultury
zainteresowanych budową strategii otwartego dostępu, digitalizacją
i udostępnianiem dóbr kultury. Sesja i warsztaty współorganizowane są
z Ruchem Społecznym Obywatele Nauki.

Wśród wydarzeń towarzyszących organizowanych we współpracy
z krakowskimi instytucjami kultury tegorocznej jesieni znalazły się wystawy
znanych artystów takich jak: Erwin Wurm, Marta Deskur, Tara (von Neudorf).
Odbędą się wykłady Pani Minister prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej,
profesora Piotra Skubiszewskiego, prof. Józefa Robakowskiego
czy spotkania z wiceprezesem AICA International
dr hab. Andrzejem Szczerskim i prof. dr hab. Wojciechem Bałusem.

Więcej informacji na stronie KN SHS UJ

Partnerzy: Zamek Królewski na Wawelu, Fundacja Jana Potockiego
New Era Art, Ruch Społeczny Obywatele Nauki.
Sponsorzy: Areohive Networks, Epson, Digital System, Lenovo.
Patronat naukowy: AICA Sekcja Polska, Estetyka i krytyka. Półrocznik
Filozoficzny, Modus. Prace z historii sztuki.
Współpraca: 8h books, Arteteka, Galeria AS, księgarnia Bookoff, Galeria
Bunkier Sztuki, Cricoteka, Galeria Greenroom, Międzynarodowe Centrum
Kultury, MOCAK, Muzeum Narodowe w Krakowie, Pałac pod Baranami, Galeria Pauza, Pauza In Garden, Klub Pracownia, Krakowskie Reminisencje Teatralne,
Simple AV, Space Gallery, Sztukobranie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Zycko. Patronat medialny: O.pl, E-splot, Bold Magazine