Patronem honorowym konkursu jest prof. Krzysztof Penderecki.
Organizatorzy: Portal Internetowy www.Luslawice.pl oraz Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki.
Termin nadsylania prac do I etapu: 28 lutego 2014
Okręg Warszawski ZPAF jest partnerem medialnym konkursu.

portretArtysty-konkurs-560

 

 

 

 

 

 

Tematem konkursu jest portret artysty / twórcy ukazany
w sposób artystyczny, oddający istotę tematu,
a nie mający tylko wartości promocyjnych.
Jako artystę należy rozumieć osobę, która tworzy w różnych
dziedzinach sztuki, zarówno profesjonalnie / zawodowo
jak też amatorsko.
Konkurs ma charakter otwarty.
Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice
fotograficznej. Prace oprócz tytułu powinny zawierać
dziedzinę sztuki w której działa portretowana osoba
np. aktor, poeta, muzyk etc.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie.
Zgłoszone fotografie mogą stanowić cykl zdjęć.
Jury zastrzega sobie prawo wyboru do drugiego etapu
konkursu pojedynczych fotografii z cyklu.
W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były
wcześniej nagradzane w innym konkursie fotograficznym.
Konkurs jest dwuetapowy.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest doręczenie
organizatorom wypełnionej i własnoręcznie podpisanej
karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do regulaminu.
Kartę zgłoszeniową należy sporządzić w formie pisemnej
i przesłać ją wraz z płytą CD/DVD zawierającą zgłaszane
fotografie na adres: Sosnowieckie Centrum Sztuki –
Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2, 41-211  Sosnowiec.
Prace powinny zostać doręczone organizatorom
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2014 roku.

Więcej informacji na stronie konkursu na Portalu Luslawice.pl
Pełny regulamin można pobrać tutaj a kartę zgłoszeniową tutaj.