Lech Lechowicz  „Historia fotografia, cz. 1, 1839-1939”, Wydawnictwo PWSFTviT, 2012
Muzeum Współczesne, Pl. Strzegomski 2a, Wrocław
niedziela 20 października 2013 o godz. 14:30

Autor: Lech Lechowicz
Historia fotografii część 1 / 1839-1939
ISBN: 978 83 87870 55 3, Wydawnictwo PWSFTviT, 2012, Redakcja: Magdalena Świątczak.
Język polski, 390 stron, format 23,5 x 28,5 cm, twarda oprawa, 478 ilustracji, 675 odsyłaczy i przypisów
oraz prawie 600 pozycji bibliograficznych, a także indeks osób liczący ponad pięćset nazwisk.
Książka jest do nabycia w księgarni internetowej.

Lechowicz-hf-960

Publikacja stanowi pierwszą część powszechnej historii fotografii, obejmującą okres między rokiem 1839 a 1939. Zawiera ona historyczny opis ewolucji fotografii
jako elementu kultury wizualnej, skupiający się głównie na przedstawieniu artystycznej ewolucji fotografii uwzględniającej wzajemne relacje fotografii i sztuk pięknych,
ich wpływu na fotografię oraz wpływu fotografii na sztuki piękne. Przedstawienie artystycznej ewolucji fotografii dotyczy nie tylko rekonstrukcji przemian formy i treści.
Uzupełnia ją prezentacja ewolucji refleksji teoretycznej towarzyszącej tym przemianom reprezentowana wieloma cytatami z tekstów źródłowy, w większości
przypadków nie publikowanych w języku polskim. Historyczny opis ukazując miejsce i znaczenie fotografii w kulturze artystycznej omawianego okresu odnosi się
także do jej szerokokulturowego obiegu wynikające z innych niż tylko artystyczne funkcji: fotografii jako dokumentu, jako narzędzia nauki i edukacji czy jako obrazu
funkcjonującego w obiegu prywatnym. Tekst ilustrowany jest blisko kilkuset reprodukcjami, które pozwalają pełniej przedstawić czytelnikowi ewolucję obrazowania
samej fotografii w różnych obszarach jej zastosowań oraz jej wpływ na obrazowanie w ogóle, a także na  przemiany w świadomości wizualnej homo photographicusa,
czyli człowieka epoki fotograficznej.