Trzecia edycja TIFF Festival : 18 − 27 października 2013, Wrocław
Organizator: TIFF Collective, projektem zarządza Fundacja "BLIK"
Uroczysta inauguracja w Muzeum Współczesnym Wrocław - 18 października o godzinie 19.00.
Miejsca: Muzeum Współczesne Wrocław, Kino Nowe Horyzonty, Galeria U, Firlej, CK Agora,
Bułka z Masłem, Shopiq, Wrocławska Szkoła Fotografii AFA .

tiff-festival-960

Wernisaże, spotkania z fotografami z Polski, Niemiec, Hiszpanii oraz pokazy filmów w Kinie Nowe Horyzonty. To tylko wybrane atrakcje, które czekają na amatorów
fotografii podczas tegorocznej edycji TIFF Festival. Podczas TIFF Festival, którego współorganizatorem jest instytucja kultury Wrocław 2016, nie zabraknie
zagranicznych gości, cenionych polskich fotografów, uznanych krytyków oraz młodych, utalentowanych artystów - laureatów Debiutów.
W ramach TIFF Festival || Real Fake Photography zaplanowano 4 sekcje: Program Główny, Photographer’s Choice, Debiuty oraz Publikacje,
a także kilka wydarzeń towarzyszących.
W tym roku Program Główny Festiwalu mieścił się będzie w Muzeum Współczesnym Wrocław. W ramach tej sekcji będzie można obejrzeć projekty polskich
i zagranicznych artystów, takie jak „The Afronauts” autorstwa Cristiny de Middel, „Polaroidy” Pawła Fabjańskiego, „Fake Fake Art” Andreasa Schmidta oraz projekt
zatytułowany „Obcy” Michała Matejko. Tradycją TIFF Festival są spotkania ze wszystkimi zaproszonymi przez organizatorów gośćmi, które odbędą się w przestrzeni
wrocławskiego Muzeum. W Muzeum Współczesnym Wrocław będą miały miejsce również wydarzenia, zaplanowane w ramach sekcji Publikacji. W tym roku
festiwalowe książki zostały wytypowane przez Michaela Kominka. Jednym z najważniejszych punktów tej części programu będzie premiera długo wyczekiwanej,
pierwszej polskiej publikacji na temat historii fotografii pióra Lecha Lechowicza pod tytułem „Historia Fotografii 1839-1939, cz. I”. W ramach Publikacji odbędzie się
także wystawa prac nominowanych do konkursu Fotograficzna Publikacja Roku.
Z kolei Photographer’s Choice to projekcje filmów wybranych przez dwóch światowej sławy fotografów - Aleca Sotha i Joana Fontcubertę. Słynny „Paris, Texas”
w reżyserii Wima Wendersa, a także „La Jetée” Chrisa Markera i „Faceless” Manu Luksch, zostaną pokazane w Kinie Nowe Horyzonty 19 i 20 października.
Każdorazowo przed projekcjami, wyświetlony zostanie materiał video nagrany specjalnie na tę okazję przez artystów. Fotografowie opowiedzą publiczności
o swoich filmowych wyborach w kontekście własnej twórczości.
Natomiast uczestnicy czwartej sekcji - Debiutów - zmierzyli się w tym roku z tematem przewodnim Festiwalu, czyli Real Fake Photography.
Prace Magdaleny Kulak, Katarzyny Zolich, Wojciecha Skrzypczyńskiego, Adriana Lacha i Kacpra Stolorza będzie można zobaczyć w trzech miejscach
we Wrocławiu: w Muzeum Współczesnym Wrocław, Galerii U oraz Centrum Kultury Agora. Program TIFF Festival przewiduje również wydarzenia towarzyszące,
w tym wernisaże we Wrocławskiej Szkole Fotografii AFA, w Klubie Firlej czy warsztaty prowadzone przez Szkołę Druku ILFORD.

Tematem tegorocznego TIFF Festival || Real Fake Photography jest fotografia nawiązująca do dokumentu, ale nim nie będąca. Historie opowiadane obrazami,
na pierwszy rzut oka realne, mogą ostatecznie okazać się artystyczną manipulacją. Tegoroczny TIFF poświęcony jest w całości mock-fotografiom, czyli projektom
pokazującym tzw. realną fikcję. Jest to niezwykle ciekawa forma ekspresji artystycznej, ponieważ pozwala wciągnąć odbiorcę w dialog z artystą i zaangażować go
we wspólne odkrywanie rzeczywistości. Oszukanie widza nie jest więc celem samym w sobie. To raczej próba zachęcenia odbiorcy do spojrzenia na daną historię
z innej perspektywy. Prezentowane podczas Festiwalu projekty opowiadają głębsze historie, związane z tym, co faktycznie się wydarzyło, ale zwracające uwagę
na zupełnie odrębne aspekty – wyjaśnia Franciszek Ammer, koordynator sekcji Publikacje TIFF Festival.

Organizatorzy tak opisują swój projekt:
TIFF Festival powstał w 2011 roku jako Trochę Inny Festiwal Fotografii. Jego powołanie do życia było zarówno nawiązaniem do bogatej tradycji wrocławskiej
twórczości fotograficznej, jak i dążeniem do stworzenia wydarzenia kulturalnego, wykraczającego poza utarte schematy prezentowania fotografii.
Tegoroczny TIFF to już jego trzecia edycja. Przez ten cały okres Festiwal ewoluował, zmieniając nie tylko swoją formułę, ale również modyfikując dotychczasową
nazwę: z Trochę Innego Festiwalu Fotografii na TIFF Festival. Ta ostatnia zmiana wynika między innymi z tego, że nasze przedsięwzięcie angażuje obecnie
nie tylko polskich, ale i zagranicznych artystów. Towarzyszy nam idea ciągłego zgłębiania i przeżywania fotografii na nowo. Postrzegamy fotografię jako medium
istniejące w różnorodnych kontekstach i biorące na siebie rozmaite funkcje – od prostego zapisu, upowszechnienia subiektywnego obrazu rzeczywistości,
aż po artystyczną kreację nowych światów oraz symbolicznych przekazów. Mając świadomość ciągłej zmiany jaka zachodzi w formach aktywności i twórczości
fotograficznej we współczesnym świecie, proponujemy Festiwal wielowątkowy, podlegający ciągłym przemianom, bez ustandaryzowanej formuły. Kolejne edycje
TIFF oscylują wokół wybranej przez nas tematyki, będącej nie tylko zagadnieniem aktualnym i pobudzającym artystyczną wyobraźnię, ale również inspiracją
zarówno dla twórców jak i odbiorców fotografii. Pragniemy, aby TIFF Festival stał się katalizatorem rozwoju fotografii nie tylko w obrębie Wrocławia, ale także
promieniował swoim zasięgiem na całą Polskę oraz był rozpoznawalny w skali międzynarodowej. Chcemy, żeby nasz Festiwal na trwałe wpisał się w kalendarz
najważniejszych fotograficznych oraz artystycznych inicjatyw.

Więcej informacji na temat Festiwalu jest dostępne na stronie: www.tiffcollective.pl  oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/festivaltiff
Szczegółowy program fesiwalu tutaj