Inauguracja Dni Kultury Francuskiej w Szczecinie w czasie której Honorowa Obywatelka Szczecina,
członek honorowy ZPAF, Krystyna Łyczywek zostanie odznaczona krzyżem oficerskim orderu Legii Honorowej.
Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technoligicznego w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 140
wtorek 22 pażdziernika 2013 o godz. 13:00

DKF2013-600

Pani Krystyna tak pisze o swych związkach z Francją:
„Jestem z wykształcenia romanistką i byłam lektorem
francuskiego w latach 40. w Wyższej Szkole Inżynierskiej,
ale z powodu ochłodzenia stosunków m. Francją a Polską
skasowano język francuski na tej uczelni, potem byłam
aresztowana  jako sekretarz Tow. Polsko Francuskiego
w Szczecinie, ale właśnie wtedy wyszła pierwsza
przetłumaczona przeze mnie książka Maupassanta
(XII.1949). Od 1961 roku bywałam bardzo często w Paryżu
(co prawda przepadły mi dwa stypendia rządu francuskiego,
bo nie otrzymywałam paszportu przez 9 lat po pierwszym
pobycie we Francji). W  roku 1970 byłam zaproszona
do Paryża na wygłoszenie prelekcji o historii polskiej
fotografii i na kongres FIAP w Turynie.
Od tego czasu bywam w Paryżu regularnie na miesiącach
fotografii, często mam tam prelekcje i wystawy, ostatnio
w ubiegłym roku byłam zaproszona  w czasie miesiąca
fotografii do prezentowania własnej twórczości.
Dwa lata wcześniej mówiłam o powstaniu warszawskim
z własnych doświadczeń oraz na temat "Powstanie
warszawskie w oczach Francuzów" w kilku polskich
miastach polskich i także w Paryżu.
Przez 24 lata do maja bieżącego roku byłam prezesem
Towarzystwa Polsko - Francuskiego w Szczecinie.
Mam gotowe przetłumaczone "Kobieta na wojnie"
Christine Spengler oraz "Mówi do was fotograf"
Jean Philippe Charbonnier, a przygotowuję książkę
z wywiadami przeprowadzonymi przeze mnie w ciągu
prawie pół wieku z francuskimi fotografami humanistami
od Emanuela Sougeza, Cartier - Bressona i wielu innych
już nieżyjących do współczesnych Kleina i Gautranda.
Oczywiście mam też inne wcześniej przetłumaczone
książki m.i. Maupassanta jeszcze cztery, oraz
"Stosunki francusko polskie od Kapeta do Wałęsy".
Do Polski wprowadziłam diaporamę, którą poznałam
już jako "montaż udźwiękowiony" w 1961 w Paryżu.
Zapraszałam francuskich fotografów do Polski
i towarzyszyłam im w różnych miastach m.in. w Warszawie.
Otrzymałam odznaczenie  jako kawaler "Honneur
et reconaissance" ze strony Francji ok. 20 lat temu.
Wystaw o Paryżu miałam bardzo dużo, poza tym wydano
moje albumy "Polski Paryż" dwujęzycznie (wystawa
w Senacie oraz w Muzeum historii Warszawy),
"Jestem w Paryżu". W roku 2004 miałam dwie wystawy
w Bordeaux w czasie Sezonu Polskiego i prelekcje
("Szczecin dawniej i dziś" oraz "Twarze świata")"KLyczywek-paryz-960