W ramach Warsaw Photo Days organizowanego przez Okręg Warszawski ZPAF
Zachęta  - Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3, Warszawa
Koncepcja / organizacja: Krzysztof Pijarski
21 października, godz. 15 - 21 ; 22 października, godz. 15 - 21

gest-WPD-loga-960

Gest wobec obrazu fotograficznego to sympozjum, którego celem będzie zbadanie, opisanie, a przede wszystkim „pokazanie” wizualnych i praktycznych sposobów
formułowania myśli; pokazanie pracy wyobraźni i umysłu krytycznego, wyrażających się w obrazach fotograficznych.
Aby pokazać wyobraźnię w działaniu, trzeba przełamać, a przynajmniej przekształcić konwencję tradycyjnej konferencji naukowej. Stąd performatywny charakter tego
wydarzenia, który stanowi próbę odejścia od myślenia o sympozjum jako serii wykładów na rzecz cyklu spotkań, interakcji. W miejsce sytuacji, w której prelegent, oddzielony
od widowni, dzieli się uprzednio wyprodukowaną wiedzą, sympozjum performatywne proponuje spotkanie kilku osób – artystów i teoretyków – nad fotografiami w dowolnych
formatach, książkami lub stykówkami, w celu ich „odkrycia” – dla siebie nawzajem i dla zebranej widowni. Sposobem owego odkrywania obrazów będzie nie tylko dyskusja,
lecz przede wszystkim wymiana gestów: wskazanie palcem, zestawianie, kadrowanie, zapisywanie, zarysowywanie itd. A więc cały repertuar reakcji wobec obrazów, jakim
dysponuje ciało. Kluczowa wydaje się scenografia tych spotkań: przy okrągłym stole, z luźno zorganizowaną widownią (układ krzeseł nie będzie z góry ustalony).
Spotkania będą rejestrowane kamerą wysokiej jakości, umieszczoną pionowo nad stołem. Kamera będzie rejestrowała nie twarze uczestników „panelu”, lecz przede wszystkim
ich dłonie oraz fotografie, o których rozmawiają. Obraz zaś będzie rzutowany na wolnostojący ekran umieszczony w sali tak, aby zebrani widzowie mogli nie tylko wsłuchiwać się
w głosy uczestników, lecz także dokładnie przyjrzeć się ich gestom.
W ramach sympozjum Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga porozmawiają o cyklu fotografii „Archiwum prywatne” z reżyserką, dramaturżką i teoretyczką teatru Igą Gańczarczyk.
Elżbieta Janicka i Wojciech Wilczyk wdadzą się w dyskusję o swoim nowym projekcie, „Inne miasto”, z Waldemarem Baraniewskim, historykiem sztuki i znawcą spraw
warszawskich. Michał Kaczyński i Łukasz Gorczyca wystąpią w roli twórców książki artystycznej, „d.o.m. polski” by poddać ją refleksji wespół z Pawłem Szypulskim,
kolekcjonerem książek fotograficznych i kuratorem. Awangardowa reżyserka, dramaturżka i teoretyczka Weronika Szczawińska pochyli się zaś nad cyklem prac „Koleżanki
i koledzy” Pawła Bownika w dialogu z artystą, a teoretyk kultury i filozof Kuba Mikurda porozmawia z Nicolasem Grospierre’em o jego obiektach fotograficznych.
Rzecz jasna, nie chodzi wyłącznie o wymyślenie „nowej” formuły sympozjum – jej celem nie jest efektowność. Raczej wynika ona bezpośrednio ze sposobów formułowania
wypowiedzi przez zaproszonych artystów; ma za zadanie w tym samym stopniu wydobyć zapoznany aspekt naszej relacji wobec obrazów, co wskazać na tryby produkcji
artystycznej, które wyraźnie podkreślają materialny aspekt obrazu fotograficznego i wychodzą poza oparte na refleksie sprzężenie oka z migawką aparatu. „Myślenie obrazem”
zaproszonych artystów polega między innymi na tym, że rozciągają oni „decydujący moment” na cały proces pracy nad obrazem, dzięki czemu są w stanie nadać swoim
pracom odpowiednią „gęstość” – taką gęstość, którą niełatwo przełożyć na język dyskursu.
Wyniki sympozjum zostaną zaprezentowane w formie strony internetowej. W ten sposób nagrania spotkań zostaną udostępnione szerszej, w tym międzynarodowej,
publiczności. Zgromadzonym materiałom będzie towarzyszyło kilka esejów, poddających refleksji założenia i efekty sympozjum. Na stronie będzie można również
obejrzeć „traktat o geście.”
Partnerzy projektu: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi.

Program:
poniedziałek, 21 października 2013
15:00 – Rafał Milach i Anna Nałęcka / Joanna Kinowska
17:00 – Paweł Bownik / Weronika Szczawińska
19:00 – Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga / Katarzyna Bojarska
wtorek, 22 października 2013
15:00 – Nicolas Grospierre / Kuba Mikurda
17:00 – Łukasz Gorczyca i Michał Kaczyński / Paweł Szypulski
19:00 – Elżbieta Janicka i Wojciech Wilczyk / Waldemar Baraniewski