Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8, Wrocław
Galeria Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Wernisaż w środę 30 października o godz. 17:00, wystawa czynna do 30 listopada 2013
Kierownik artystyczny: Jan Bortkiewicz

mm-madeinPoland-560

 

Wystawa wielkoformatowych aktów pt. „Made in Photo”
poznańskiego artysty Macieja Mańkowskiego,
który do swych fotografii, wykonanych w latach 1992 - 2006,
angażował gimnastyczki i tancerki, mające świadomość
własnego ciała i dowolnie reżyserujące swój ruch.
Jak pisze Bogdan Konopka:
„(...) Bez wątpienia Maciej Mańkowski stwarza w fotografii
nową kategorię obrazów - nazwijmy to choreograficznych,
które nie są wszakże pokłosiem zdjęć dokumentalnych
spektaklu, wykonanych w światłach rampy.
I o ile fotografia znaczy tyle, co pisanie światłem,
zaś choreografia pisanie tańcem (ciałem),
to Mańkowski tworzy z obu tych kategorii jednię;
w swoim atelier, gdzie podporządkowuje mowę i wymowę
nagiego ciała regułom fotogenii pozostającej na dodatek
na usługach intymnych, osobistych mitologii.”

 

 

 

Maciej Mańkowski urodził w roku 1949.
Jego debiut w dziedzinie fotografii przypadł na początek
lat 70-tych. Brał udział w wielu wystawach krajowych
i zagranicznych. Jest laureatem znaczących konkursów
fotograficznych, takich jak Międzynarodowa Wystawa
Satyrykon (nagrody w latach 1980, 1981, 1983, 1987).
Był kuratorem międzynarodowych wystaw fotografii
użytkowej. W latach 70-tych i 80-tych pracował w Telewizji
Polskiej jako operator i realizator obrazu. Przez wiele lat
zajmował się działalnością dziennikarską, propagując
światową fotografię na łamach pism ilustrowanych
(m.in. Wprost, Twój Styl, Magazyn Rodzinny).
Pracował również jako redaktor graficzny. Od roku 1985
jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.
Na początku lat 90-tych wykładał fotografię reklamową
w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Jego fotografie znajdują się w wielu kolekcjach
prywatnych, w albumach indywidualnych i zbiorowych.
Od wielu lat realizuje projekty komercyjne i fotografię
autorską w Studiu Maciej Mańkowski Photo Design.

 

 

 

fot. Maciej Mańkowski, Ma...
fot. Maciej Mańkowski, Ma...
fot. Maciej Mańkowski, Ma...
fot. Maciej Mańkowski, Ma...
fot. Maciej Mańkowski, Ma...