"Galeria jednego zdjęcia Edmunda Osterloffa"
Miejski Dom Kultury w Radomsku, MDKlub Cafe, ul. Brzeźnicka 5
Uroczyste otwarcie odbyło się 12 września 2013

Edmund Osterloff-gjzRadomsko-960

Uroczyste otwarcie nastąpiło w ramach wydarzeń Kongresu Kultury i połączone było ze spotkaniem z Barbarą Osterloff. Galeria jest wspólnym projektem MDK, Towarzystwa
Fotograficznego im. E. Osterloffa i MDKlub Cafe. Powstała z inicjatywy Barbary Osterloff, wnuczki Mistrza. Pierwsze pokazane radomszczanom zdjęcie to Z mlekiem do miasta,
z roku 1932, czyli pejzażowa klasyka Osterloffa. Z biegiem czasu zdjęcia będą wymieniane - ale zawsze na tylko jedno. Obecnie prezentowana fotografia pochodzi ze zbiorów
rodzinnych, a kopia do prezentacji przygotowana została przez Prezesa Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloff w Radomsku, Marcina Kwartę.
Fotografie Osterloffa nie są łatwo dostępne, najwięcej znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a w Radomsku zobaczymy zdjęcia ze zbiorów rodzinnych.
- Ta fotografia jest bardzo charakterystyczna dla twórczości Ednunda Osterloffa, który był wybitnym pejzażystą. To jego ulubione motywy: wieś, pełne światła niebo i ludzka postać,
przedstawiona tak, by pokazać harmonię między życiem ludzkim a wielkością i wspaniałością przyrody. Zdjęcie należy do najsłynniejszych dzieł Osterloffa, powstało w 1932 roku.
Myślę, że to okolice wsi Brodowe niedaleko Radomska. Warto, by radomszczanie znali sylwetkę Osterloffa, który należy do klasyków fotografii artystycznej, to ktoś, kto rozsławił
Radomsko w świecie, bo to stąd wysyłał fotografie na międzynarodowe wystawy. To ktoś, kogo doskonale pamiętali bracie Różewiczowie. Uwiecznił polski pejzaż okolic Radomska
i nadał mu wartość artystyczną  - mówi Barbara Osterloff. "Galeria jednego zdjęcia Edmunda Osterloffa" jest dowodem na to, że Radomsko o nim pamięta.
- Najważniejsze jest dla nas to, by radomszczanin, który przyjdzie do tej kawiarni, zamówi kawę, będzie rozmawiał o kulturze i sztuce, będzie mógł jednocześnie podziwiać
zdjęcia naszego patrona - mówi Marcin Kwarta, prezes Towarzystwa im. E. Osterloffa. 

Więcej zdjęć z uroczystości na portalu Radomsko Nasze miasto, poniżej film zawierający wywiad z Barbarą Osterloff, opublikowany na YouTube:
O wcześniejszych inicjatywach Barbary Osterloff pisaliśmy w naszych newsach z października 2012 i kwietnia 2013.