Galeria "Ciasna" w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Katowicka 17
Wernisaż w czwartek 19 września o godz. 18:00, wystawa czynna do 18 października 2013

Kszlapa-ciasna-960

W zasięgu wzroku autora znajduje się wiele abstrakcyjnych metafor życia codziennego, można by wręcz rzec, idyllicznego. Lecz to zaledwie część jego sztuki.
W zasięgu wzroku, rozumianego jako widzenie umysłem lub oczami duszy, ukazuje się o wiele bardziej dynamiczna i dramatyczna refleksja, którą wylewa, z właściwą sobie
pasją, na swoiste blejtramy błon, a później papierów fotograficznych. Nie może być inaczej, gdyż zarówno sztuka, jak i umysł, który jest jej twórcą, podlegają prawom
wszechświata, a te znamionują wszelkie odmiany aktywności i jakości. Zachęcam do uważnego przyglądania się, a zarazem doświadczenia energii płynącej podczas
interakcji na linii percepcji widz-twórca, bo przecież wystawa jest jego integralną, choć zaledwie ułamkową częścią.
W dziełach Krzysztofa Szlapy zdaje się niejako przebijać jego formalne, polonistyczne, wykształcenie. Próbuje on, za pomocą oczu, uchwycić nieustannie płynącą mowę
rzeczywistości. Z drugiej strony, stara się komunikować z odbiorcą za pomocą języka obrazu, który także zdaje się posiadać swój rytm i melodię, zupełnie jak żywe słowa.
Polecam otworzyć się na ten dialog, by dołączyć do grona odbiorców smakujących sztukę obrazu bez pośpiechu i w pełni. Można by rzec - do dna.
Ale czy ono będzie ostateczne? Czy też pojawi się jakieś kolejne? Na te pytania odpowie obraz i sam autor. Radzę jednak przystąpić do tego z szeroko otwartym umysłem
i przymkniętymi oczyma, tak by zostawić sobie przestrzeń niedopowiedzenia i wrócić do tego niezwykłego materiału co najmniej kilka razy, bo, zaiste, jest tego warta.
Czapki z głów, Panie i Panowie, oto nadchodzi nowe, w najlepszym wydaniu, czyli wystawa „W zasięgu wzroku” Krzysztofa Szlapy.
Adam Klonek, felietonista miesięcznika SzamankSzlapa-wzw2

Cykle: „W zasięgu wzroku” 11 panoram (kopia stykowa (9x24) w oprawie 21x36 oraz „Pamiętnik” 10 prac, okręgi o średnicy 16 cmkSzlapa-wzw1-960

Krzysztof Szlapa rocznik ’87, mieszka w Katowicach, członek Związku Polskich Artystów Fotografików - Okręg Śląski, uczestnik Szkoły Widzenia oraz Grupy 999, częsty gość
w Żywym Skansenie Fotografii, były wolontariusz w Galerii Pustej, z wykształcenia filolog, prowadzący wakacyjne zajęcia fotograficzne dla dzieci i młodzieży, nauczyciel języka
polskiego w szkole podstawowej.
Ważniejsze cykle prac: Przed 2009, Widokówki z miasta we mnie 2008, (Publikacja w książce Ziemio moja, ziemio śląska, Kraków 2011), Dom Kultury 2009, Księga małych
fotografii 2011, Satori 2012, W zasięgu wzroku i Pamiętnik WIP.
Uczestnik wystaw zbiorowych: Autoportret, Galeria Kameralna MCKiS, Jaworzno, czerwiec 2008; Światowidz, Galeria Pusta, Katowice, sierpień/wrzesień 2009;
Images instead of words, Gallery of Jiří Jeníšek in Beroun Czechy, listopad 2010; Ponad podziałami, Galeria Pusta, Katowice, listopad 2010; Galeria pARTer, Kłodzko, maj 2011;
Współodczuwanie - dialog, Galeria Katowice, czerwiec 2012; Sekrety portretu i różne oblicza martwej natury, Galeria Na Poziomie, Bytom, lipiec 2012; Pięć umiejętności,
C.K. Teatr Sztuk, Jaworzno, lipiec/sierpień 2013;