Wystawa zbiorowa członków ZPAF oraz absolwentów wyższych uczelni artystycznych
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Galeria Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu, Park Hutniczy 3-5
Finisaż we wtorek 8 października o godz. 18:30, poprzedzony spotkaniem z autorami o godz. 17:30,
wystawa czynna od 26 sierpnia 2013. Kurator wystawy: Janusz Musiał

ko-obiekt-subiekt-WSTzabrze-420

Uczestnicy projektu:
Agnieszka  Babińska, Wojciech  Beszterda, Wiesław Vistan Brzóska, Tomasz Cichowski,
Andrzej Dudek-Dürer, Tomasz Fronckiewicz, Tomasz Dobiszewski, Marek Jan Karaś,
Stanisław Michalski, Janusz Musiał, Maciej Stobierski, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz,
Leszek Żurek

 

KOPALNIA OBRAZU VII: OBIEKTYWNIE / SUBIEKTYWNIE

Kolejna odsłona projektu realizowanego w ramach kolektywu Kopalnia Obrazu tworzy
panoramę wizualnych narracji zainspirowanych tematem Obiektywnie / Subiektywnie.
Obiektywność i obiektywizm to odrzucenie nieracjonalnego istnienia świata rzeczy
i zjawisk. To akceptacja obiektywnej rzeczywistości, uznanie jej przez rozum i logikę
jako źródło poznania. To istnienie rzeczywistości realnej, niezależnie od osoby
poznającej i aktów świadomości, uznanie, że obiekty danej kategorii istnieją
obiektywnie, są odciskiem, lustrzaną kopią, lustrem i oknem.
Nasze zmysły i stany emocjonalne są jedynie subiektywną reakcją psychofizyczną
na różne bodźce, które do nas docierają. Subiektywność i subiektywizm to kierowanie
się w działaniach, ocenie faktów i zjawisk własnym sposobem myślenia i widzenia.
Pozwala to na wgląd w osobisty świat wyobraźni i przeżyć autora, jego emocje,
uczucia, świat skojarzeń i interpretacji. W ten sposób zachodzi proces analizy i syntezy,
poszukiwania nowych sensów i znaczeń. Następuje przepuszczanie przedmiotu oglądu,
świata czy zdarzenia przez filtr osobliwej wrażliwości, naznaczenie i nacechowanie go
indywidualnym piętnem. W konsekwencji ma miejsce nieprzyległość do jedynej
objawionej i obiektywnej prawdy, wielość i zróżnicowanie perspektyw ujęcia tematu,
eklektyzm form, tajemnica, niedopowiedzenie, zaskoczenie, gra, wielokulturowy
i intermedialny dialog.
Zaproszeni do udziału w projekcie autorzy eksplorują twórczy potencjał medium
fotografii, obserwują otaczający świat natury i technokultury, zaglądają do własnej
wyobraźni. Tworzą obrazy dokumentalne i kompozycje kreacyjne, posługują się
fotografią analogową oraz obrazowaniem cyfrowym. W konsekwencji powstaje
niejednorodna mozaika obrazów, które są próbą namysłu nad zagadnieniami
dotyczącymi obiektywności, obiektywizmu oraz subiektywności i subiektywizmu
wyrażanymi za pomocą medium fotografii.
Janusz Musiał, 2012-2013


Kopalnia obrazu to kolektywny projekt działający od 2006 roku, w skład którego wchodzą osoby wypowiadające się za pośrednictwem medium fotografii
oraz innych mediów. Są nimi wybrani członkowie ZPAF, absolwenci uczelni artystycznych oraz autorzy niezależni.
Celem projektu jest poszukiwanie i odkrywanie ciekawych autorów, oryginalnych osobowości twórczych o zróżnicowanych strategiach artystycznych, twórców
intermedialnych, badających dialog fotografii z innymi mediami. Projekt zakłada integrację środowiska interesujących twórców w obszarze medium fotografii,
promowanie twórczości poprzez organizowanie pokazów, prezentacji i wystaw oraz działalność wydawniczą. Działania te umożliwią stworzenie panoramy
fotografii współczesnej, pozwolą na zbudowanie bazy danych, systemu informacji o kulturze i sztuce współczesnej w Polsce w dziedzinie medium fotografii.
Skonstruowanie takiej panoramy umożliwi odpowiedź na szereg pytań związanych z aktualnym stanem medium fotografii:
W jaki sposób rozmaite tematy i problemy mogą być interpretowane za pomocą fotografii?
Gdzie przebiega granica pomiędzy mediami?
Jaka jest aktualna kondycja medium fotografii?
W ramach projektu od 2006 roku zrealizowano następujące wystawy tematyczne/problemowe: Camera Obscura, Uniwersum ciała, Światłoczułość,
Cyfrowe mięso, Klatki ze snu, Intymność
. Koncepcja i realizacja - Janusz Musiał

fot. Agnieszka Babińska,...
fot. Andrzej Dudek-Dürer,...
fot. Iwona Wojtycza-Fronc...
fot. Janusz Musiał, Esenc...
fot. Leszek Żurek, Nr 3
fot. Maciej Stobierski, S...
fot. Marek Jan Karaś, Mo...
fot. Stanisław Michalski
fot. Tomasz Cichowski, St...
fot. Tomasz Dobiszewski, ...
fot. Tomasz Fronckiewicz,...
fot. Wiesław Vistan Brzós...
fot. Wojciech Beszterda, ...