Galerii Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, Katowice
Współorganizatorzy: Fundacja Eko-Art Silesia, Wydawnictwo Finegrain
Wernisaż w piątek 15 listopada o godz. 18:15, połączony z promocją albumu.
Wystawa czynna do 10 stycznia 2014, kurator: Jerzy Piątek

akt-wpf-plakat-560

Wystawa „Akt w polskiej fotografii” to prezentacja 160 prac
80 polskich artystów fotografików, które zgromadził Jerzy Piątek
- artysta fotografik, jeden z twórców „Kieleckiej Szkoły Fotografii”.
To imponująca kolekcja fotografii aktu najsłynniejszych polskich
fotografików. Są wśród nich Ci, którzy „wyspecjalizowali” się
w akcie jak: Maciej Hnatiuk, Witold Jacyków, Krzysztof Kamiński,
Michał Sowiński, Jerzy Kośnik, Włodzimierz Kopaliński,
Justyna Łada, Maciej Mańkowski, Lech Morawski,
Wacław Nowak, Władysław Pawelec, Sergiusz Sachno,
Zygmunt Szporek, Maria Śliwa, Wacław Wantuch
czy Katarzyna Widmańska i Jola Zuchniewicz.
Są także Ci, dla których akt był „nieoczywistą przygodą
fotograficzną”, jak m.in. Zdzisław Beksiński, Jan Berdak,
Zdzisław Dados, Witold Dederko, Jerzy Dorys,
Eugeniusz Haneman, Edward Hartwig, Zbigniew Łagocki,
Paweł Pierściński czy Tadeusz Rolke.
Prace pochodzą z ostatnich 60-ciu lat i są dowodem
nie tylko na artystyczne postrzeganie roli ludzkiego ciała
jako medium i tworzywa artystycznego, ale także
odzwierciedlają gusta i zmiany kulturowego widzenia nagości.
To fotografie odważne, o najwyższym poziomie artystycznym,
wysmakowane wyrafinowaną zmysłowością.
Dowodzą, że cielesność jest nieustannym źródłem inspiracji
a nagie ciało jednym z najpiękniejszych dzieł sztuki.

Spektakl ciała – akt w polskiej fotografii
Akt fotograficzny jest specyficznym teatrem ciała.
Nie chodzi jedynie o to, że ciało jest tutaj głównym obiektem,
że to na nim skupia się uwaga najpierw fotografa a potem widza.
Rzecz w tym, że akt fotograficzny jest zawsze lub prawie zawsze
zapisem pewnego spektaklu, który rozgrywa się przed kamerą
i ze względu na kamerę, ze względu na jej obecność.
Pozowanie, gra przed kamerą dotyczy, oczywiście, nie tylko aktu.
François Soulages w „Estetyce fotografii” zauważa, że „każdy
fotograf jest reżyserem, Bogiem jednej chwili, zaś zdjęcie formą
teatralizacji. Stwierdzenie to dotyczy wszelkich motywów
obrazowych, lecz w przypadku aktu nabiera szczególnej wagi.
W tym teatrze ciała nigdy nie chodzi o prostą prezentację pewnej
cielesności. Obraz ciała staje się bowiem zawsze obrazem
człowieka, czyli jest nośnikiem i wyrazicielem pewnej idei czy też
metafory człowieka. Zmienność historyczna owej idei (metafory)
jest ogromna, wpływa na nią bowiem szereg uwarunkowań
kulturowych, religijnych, obyczajowych czy politycznych.
Zależna jest ona także od panujących (zmiennych) mód czy od
pojawiających się nowinek technicznych bądź nowych technologii
(nie tylko zresztą nowych technologii obrazowania). Właściwie każda epoka historyczna przynosiła ze sobą obrazy wyrażające nowe idee człowieka, często zresztą było to wiele
konkurujących ze sobą idei. Nie inaczej jest i dzisiaj, tyle że współcześnie - w związku z rozwojem technologii, ogólną dostępnością i egalitaryzacją środków obrazowania –
konkurencja na „rynku” obrazowych idei czy metafor człowieka jest ogromna. […]
Marek Śnieciński (pełny tekst towarzyszący wystawie jest do pobrania tutaj)

fot. Zdzisław Beksiński
fot. Jan Berdak
fot. Benedykt Jerzy Dorys
fot. Stanisław Ekier
fot. Edward Hartwig
fot. Maciej Hnatiuk
fot. Bogdan Konopka
fot. Andrzej Krynicki
fot. Jacek Kulm
fot. Zbigniew Łagocki
fot. Janusz Nowacki
fot. Wacław Nowak
fot. Andrzej Rutyna
fot. Stasys Eidrigevicius
fot. Wacław Wantuch

Prezentowani w albumie artyści: Zygmunt Szporek, Benedykt Jerzy Dorys, Antoni Węcławski, Marian Dederko, Bolesław Gardulski, Jerzy Kosiński, Edmund Osterloff,
Witold Dederko, Eugeniusz Haneman, Maksymilian Myszkowski, Edward Hartwig, Zofia Rydet, Zbigniew Łagocki, Wojciech Plewiński, Wacław Nowak, Władysław Pawelec,
Paweł Pierściński, Michał Sowiński, Zdzisław Beksiński, Krzysztof Kamiński, Witold Michalik, Bogdan Konopka, Janusz Nowacki, Stanisław Ekier, Marek Czudowski,
Andrzej Olichwier, Włodzimierz Habel, Piotr Stasik, Michał Kokot, Witold Jacyków, Sergiusz Sachno, Wiktor Wołkow, Andrzej Zygmuntowicz, Jola Zuchniewicz,
Andrzej Ślusarczyk, Lech Morawski, Włodzimierz Kowaliński, Maciej Hnatiuk, Tadeusz Kowalski, Andrzej Pilichowski-Ragno, Krzysztof Hejke, Andrzej Tyszko,
Jan Bortkiewicz, Katarzyna Widmańska, Jan Raczyński, Jerzy Wardak, Andrzej Krynicki, Krzysztof Miękus, Marek Gardulski, Wacław Wantuch, Ryszard Dąbrowski,
Maria Śliwa, Michał Diament, Zdzisław Błażejczyk, Janusz Piszczatowski, Stasys Eidrigevicius, Jacek Kulm, Andrzej Borys, Piotr Komorowski, Waldemar Jama,
Roman Joachimowski, Jerzy Piątek, Tadeusz Rolke, Jan Berdak, Andrzej Rutyna, Robert Andre, Joanna Zastróżna, Wojciech Guzikowski, Jacek Jędrzejczak,
Wanda Michalak, Zdzisław Dados, Wiesław Zieliński, Justyna Gentile Łada, Maciej Mańkowski, Marek Jerzy Borowiecki, Roman Hryciów, Stanisław Kusiak,
Jerzy Bednarski, Ryszard Karczmarski, Wojciech Gepner, Brunon Szczapiński, Sławomir Zieliński, Jerzy Kośnik, Zbigniew Stokłosa, Zenon Żyburtowicz.