Wystawa Męskie Obszary Sztuki - 3 wraz z Małgorzatą Kopczyńską (rzeźby)
CKiS, Galeria Wieża Ciśnień, ul.Kolejowa 1a, Konin
Wernisaż w piątek 15 listopada o godz. 18:00, wystawa czynna do 30 listopada 2013

MeskieObszarySztuki-500

 

 

3. edycja Męskich Obszarów Sztuki dotyczy militarnego wymiaru naszej kultury
– stwierdzają kuratorzy Tomasz Czyżewski i Robert Brzęcki.
Praca Wojciecha Beszterdy odwołuje się do jednostkowego doświadczenia wojennego,
z kolei prace Małgorzaty Kopczyńskiej to próba sięgnięcia do aktywności wojskowej
w czasie pokoju. Użebrowaniem obu prac jest śmierć – śmierć w imię wyższego celu,
domykająca sens egzystencjalny; w drugim - śmierć prywatności wyzuwająca naszą
egzystencję z podmiotowości.

 

 

 

 

 

 

 

 

H. GLÄSSEL
Niedawno w lesie niedaleko Piły odkryto zwłoki. Bez mogiły, przysypane tylko cienką
warstwą ziemi. Okazało się, że jest to ciało niemieckiego żołnierza z okresu II wojny
światowej. Żołnierz ten musiał zginąć w tajemniczych okolicznościach,
nie był pochowany na cmentarzu. Nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów
ani identyfikatora. W resztkach żołnierskiego munduru znaleziono za to kasetę z filmem.
Filmem, który przeleżał w ziemi przeszło 60 lat.
Ten małoobrazkowy film Agfy, Isopan 17 był zwinięty do wnętrza kasety, co oznaczało,
że był naświetlony. Na kasecie widniał wydrapany napis H. GLÄSSEL. To był jedyny
znak tożsamości znalezionych zwłok. Chyba, że…? Pozostawały jeszcze do odkrycia
utajone obrazy zapisane na filmie. Odbyłem wiele  konsultacji na temat tego,
jak należy z tym filmem postąpić. Jaką metodą próbować go wywołać, aby cokolwiek
z zarejestrowanych tam obrazów uratować. Najprawdopodobniej bakterie, które
dokonały rozkładu zwłok, zniszczyły też emulsję. Ostatecznie, naniosłem na ten film
warstwę żelatyny, aby ponownie przykleić halogenki srebra do celuloidowego podłoża.
Wykonując wiele prób i uwzględniając wszystkie poprawki wywołałem go.
Uzyskałem ślady fotograficznej materii. Być może kryją się w nich strzępy konkretnych
obrazów, które przeszło 60 lat przeleżały w ziemi. Mogłem, analizując te obrazy, snuć
domysły, doszukiwać się zarysów realnych przedstawień, starać się przywoływać je
ze swojej pamięci. Obrazów, które mogłyby upodabniać się do otrzymanych kadrów
ze starego negatywu. Na ile prawdziwych – nie wiem? Swoim działaniem uzyskałem
fotograficzny dokument, który posiada inny rodzaj zapisu –  nieodgadniony.
Podzieliłem negatyw na poszczególne kadry. Moje decyzje pozwoliły uratowanym
obrazom zaistnieć. Eksponuję je jako negatywy naniesione na szyby. Jako abstrakcyjne
obrazy z realnymi przedstawieniami. Fotografie, które zamknięte w szklanych gablotach,
uratowane od całkowitej zagłady, mogą dalej trwać w swoim stanie „utajenia”.
Wojciech Beszterda

W. Beszterda - odnalezion...
W. Beszterda - kaseta z w...
W. Beszterda - wywołany n...
W. Beszterda - Obiekt - I...
W. Beszterda - wybrany ka...
W. Beszterda - obiekt - V...
W. Beszterda - wybrany ka...
W. Beszterda - Ekspozycja...
W. Beszterda - Ekspozycja...
W. Beszterda - Ekspozycja

 

blank-10h