Galeria nieSpokojna, Zespół Szkół Fototechnicznych, ul. Spokojna 13, Warszawa
Wernisaż w czwartek 14 listopada o godz. 17:00, wystawa czynna do 11 grudnia 2013
Kurator wystawy: Anna E. Przybysz

nieSPOKOJNAdurmaj-500

Cykl 12 zdjęć prezentowanych  na wystawie powstał podczas
zorganizowanego przez ZSF i Zentrum für fotografische Ausbildung
projektu fotograficznego w Berlinie, odbywającego się w dniach
15-21 września 2013 r. Fotografie zostały podzielone na dwa tematy
- jednakowo bliskie zainteresowaniom autora. Pierwsza część obejmuje
krajobraz miejski w bardzo syntetycznym ujęciu. Krzysztof skupia się
na układzie graficznym, jaki tworzą budynki same w sobie. Za pomocą
budynków, świateł czy tez urządzeń budowlanych tworzy kadry nawiązujące
do idei konstruktywizmu. W czarno-białych fotografiach główną rolę
gra prostota i elementaryzm form odnalezionych na ulicach Berlina.
Kadry te, wykorzystując zderzenia planów poziomych i pionowych,
tworzą graficzny, uporządkowany obraz Berlina. W drugiej części
fotografii Autor umiejscawia w krajobrazie miejskim człowieka.
Tu, pomimo obecności ludzi również dostrzegamy podział planów
czy to za pomocą światła i cienia, czy też otaczających go elementów
architektonicznych. Podpatrując ludzi na ulicach Berlina, Krzysztof
stara się skupiać w zaistniałych sytuacjach, na otoczeniu w jakim jego
„model” się akurat znalazł. Dzięki temu powstają kadry kryjące w cieniu
część swojej historii, kadry, które każdy oglądający może zinterpretować
inaczej, po swojemu. Zdjęcia te, będące swoistym zatrzymaniem chwili,
mogą dać niezliczoną liczbę opowieści o tym, co autor dostrzegł
w ciągu pobytu w Berlinie.
Anna Edyta Przybysz

Przed wynalezieniem Internetu i rozwinięciem transportu „podróżowaliśmy”
poznając odległe miejsca poprzez opowieści, zdjęcia czy książki. Jednak,
gdy rzeczywiście tam trafiamy okazuję się, że jest zupełnie inaczej niż sobie
to wyobrażaliśmy. Berlin był dla mnie tego rodzaju niezbadaną krainą,
która jednak okazała się inna, niż ta kształtowana przez opinię ludzi, historię,
fotografię, książki. Był to mój pierwszy wyjazd za granicę, co dodatkowo
spotęgowało wrażenie, jakie wywarło na mnie miasto - znów inne niż się
spodziewałem. I to mylne wrażenie chcę przełamać w moim cyklu.
Krzysztof DurmajKrzysztofDurmaj-960

Urodzony w 1994 roku, obecnie uczeń 4 klasy Technikum Fototechnicznego. Na swoim koncie ma już zbiorową wystawę w Muzeum Historii na Woli w 2012 r. w ramach
projektu „Wola Wielowyznaniowa – obiekty trwałe, kultu religijnego oraz ludzie różnych wyznań oczami młodych fotografów”.  Otrzymał wyróżnienie specjalne Profesora
Janusza Stannego w konkursie „Mój Muranów – Moje Bałuty” zorganizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi.
Uczestnik licznych warsztatów fotograficznych rozwijających jego pasję, bierze także czynny udział w pracy działu fotograficznego gazety internetowej PDF (UW).
Głównym tematem jego prac fotograficznych jest reportaż i fotografia dokumentalna. Jak sam mówi: „Jestem umysłem ścisłym i szukam pewnej geometryzacji przedmiotów,
budynków, odnajdując w nich formy nie zawsze widoczne na pierwszy rzut oka. W ludziach doszukuję się czegoś pierwszego: reakcji, zachowania, gestu, mimiki, czynności”.