Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, ul. Święty Marcin 80/82, III piętro
Wernisaż w piątek 15 listopada o godz. 20:00, wystawa czynna do 15 grudnia 2013
Organizator: ZPAF - Okręg Wielkopolski, kurator: Michał Sita
Oprowadzania kuratorskie: 17 i 29 listopada o godz. 18:00

„Zbiór, który zachował się na szklanych negatywach w archiwum poznańskiego Muzeum Wiedzy o Środowisku, zawiera zdjęcia spreparowanych zwierząt, kości i czaszek,
zdobyczy z podróży afrykańskich, anomalii w świecie zwierząt, kulisy pracy i portrety z lat 1924 -1939” – mówi kurator wystawy, fotograf i antropolog kultury Michał Sita
„Dzisiaj najciekawsze wydaje się, jaka była relacja między badaczami przyrody a samą przyrodą, jakich narzędzi używali ci ludzie i jakie idee ich napędzały.”
Te idee pchnęły do działań samego Sitę i Marię Szyszkiewicz-Golis, ekologa krajobrazu z Zakładu Biologii Środowiska ISRL PAN.WRakowski-pracownia-960

Razem szli tropem zdjęć jak po nitce do kłębka. Tak powstał projekt nie tylko wystawy, ale i książki. Do wyjaśnienia idei i narzędzi zabrali się paleozoolodzy, zoolodzy i biolodzy.
Monika Piotrowska, historyk sztuki i kurator wystaw fotograficznych Pro Fotografii, opisała niezwykłą historię poznańskiego Muzeum Przyrodniczego pod wiele mówiącym
tytułem: „Mieliśmy skarb”. Podczas wernisażu odbędzie się premiera albumu z fotografiami Wiesława Rakowskiego, wydanego przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego
Polskiej Akademii Nauk. To barwna, wręcz filmowa opowieść o zapomnianym muzeum przyrodniczym, oparta całkowicie na faktach i dokumentalnych fotografiach.
Zdjęcia są dziełem naukowca, który gromadził materiał naukowy. Pochodzą z początku XX w., powstały jako zwyczajna dokumentacja badawcza lub pamiątkowa,
a z powodzeniem tworzą kanwę fascynującej historii o nadzwyczajnych, wielkopolskich przyrodnikach XIX i XX w. Historia ta obfituje w zdumiewające zdarzenia, intrygi
i zwroty akcji, w ludzi o wielkich wizjach i harcie ducha. Przywraca pamięć o muzeum i ludziach światowego formatu - ich spuścizna pozwoliła współczesnym poznańskim
naukowcom odtworzyć DNA tura!
Wiesław Rakowski został pracownikiem naukowym a później kustoszem Muzeum Przyrodniczego w jego złotym okresie: międzywojniu, gdy w zbiorach było prawie 400 tysięcy
tzw. przedmiotów muzealnych. Po wojnie został jego dyrektorem. Wieńczył dzieło dwóch równie zapalonych poprzedników - Franciszka Chłapowskiego, dla którego „poznanie
przyrody, a więc myśli Bożej w jej stopniowym rozwoju zawartej” należało „do najwznioślejszych rozkoszy umysłowych”, i Edwarda Lubicz-Niezabitowskiego, którego praca
na niwie nauki, muzeum, i edukacji odznaczała się prawdziwą brawurą. Więcej o wystawie na stronach Pro Fotografii.8BiennaleFotografiiPoznan-960

Wystawa towarzyszy 8. Biennale Fotografii w Poznaniu - PASJA FOTOGRAFII - o miłośnikach i miłośniczkach, trwającemu od 15 kistopada do 15 grudnia 2013
Organizator: Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6, Poznań, www.arsenal.art.pl
Partner Główny: Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, Poznań, www.zamek.poznan.pl
Partnerzy: Galeria Ego, Galeria Raczej, Galeria Siłownia, Związek Polskich Artystów Fotografików – Okręg Wielkopolski. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
                   oraz Fundacja UAP, Katedra Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
8. Biennale Fotografii dotyczyć będzie miłości, fascynacji, pełnego pasji podejścia do sztuki fotografii. Poddana zostanie pod namysł figura amatora i pasjonata,
analizowane przygody fotograficznych fetyszystów, miłośników fotografii analogowej i cyfrowej; by spróbować zrozumieć fenomen kuriozalnych kolekcjonerów,
jak też przyjrzeć się postaci fotografa ogarniętego chęcią zdobywania obrazów, jakim jest paparazzo. Więcej o Biennale na jego stronie internetowej.