Galeria Obserwacja, ul. Tarczyńska 3, Warszawa
Wernisaż w piątek 29 listopada o godz. 19:05, wystawa czynna do 24 stycznia 2014
Kurator: Waldemar Zdrojewski

obserwacja-tr-pohib-560

 

 

On, ona, ono, to... Każdy poszukuje swojego „pohib”.
Słowo to w przekładzie na polski oznacza „ruch”.
Używane jest również – zazwyczaj w kręgu znajomych
i przyjaciół, którzy w lot wychwytują jego znaczenie –
na określenie powabu, sex-appealu, fascynacji i czaru
pomieszanych z tajemniczością czy pewnego rodzaju
niepokojem.
Wystawa jest wyprawą do wnętrza i duszy Rolkego,
pokazaniem nieznanego oblicza autora kojarzonego
do tej pory głównie z pracami reportażowymi
i dokumentalnymi. Składa się na nią wybór zdjęć –
krajobrazu, martwej natury, człowieka –
oraz listów autora. W każdym z nich ukryty jest pohib.
Całość opatrzona jest również tekstami
Justyny Sobolewskiej, dziennikarki tygodnika „Polityka”
oraz dr. Marka Kochana z Uniwersytetu Warszawskiego
– odnoszą się do wystawy subiektywnie, jako kobieta
i mężczyzna.
Tadeusz Rolke, nazywany nestorem polskiej fotografii
reportażowej oraz dokumentalistą wielokulturowym,
jest autorem wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych
(m.in. „Fotografowałem lata sześćdziesiąte i nie tylko...”,
„Rozproszenie”, „Wir waren hier”, „Studio Rolke”,
„Czas wolny. Fotografie”). Współpracował z prestiżowymi
pismami w Polsce i za granicą (Stern, die Zeit, der Spiegel),
zajmował się fotografią mody, jego zdjęcia można
zobaczyć w albumach. Wykładał na Uniwersytecie
Warszawskim i Warszawskiej Szkole Fotografii,
został odznaczony Złotym Medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

TRolke-pohib-960