Sala Sceny Muzycznej Gdańskiego Archipelagu Kultury, ul. Powstańców Warszawskich 25, Gdańsk
Organizator: ZG ZPAF, Okręg Gdański ZPAF
w środę 18 grudnia 2013 o godz. 17:00, czas trwania: 4 godziny.

Otwarte szkolenie z zakresu zagadnień prawa autorskiego dla fotografów prowadzone przez dr Ingę Oleksiuk - specjalistę od prawa autorskiego
oraz Andrzeja Łojko - dyrektora Biura Prawa Autorskiego ZPAF. Wstęp wolny. Szkolenie obejmie m. in. tematy z zakresu:

- czasu trwania ochrony praw autorskich,
- problemu naruszeń praw i środków ochrony,
- rodzajów umów na rynku fotograficznym,
- opodatkowanie twórców,
- problemów związanych z ochroną wizerunku,
- przewidywanych zmianom w prawie autorskim w 2014 roku (na skutek implementacji Dyrektyw UE),
- zakresu dozwolonego użytku,
- zagadnienia współautorstwa,
- droit de suite,
- utworów osieroconych,
- out off commerce,
- działalności Organizacji Zbiorowego Zarządzania (Tabele stawek minimalnych)

szkDofinansGda-960